Kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, który zajmuje się wykonywaniem czynności notarialnych. Należy do nich między innymi sporządzanie aktów notarialnych, umów, poświadczeń, wypisów, spisywanie protokołów oraz poświadczenie dokumentów. Jego obecność jest wymagana podczas załatwiania takich spraw, jak sprzedaż lub zakup nieruchomości, postępowanie spadkowe, przekazanie darowizny czy podpisanie intercyzy. Czynności notarialne stanowią w świetle prawa dokument urzędowy. Miejscem pracy notariusza jest kancelaria notarialna, a jego działalność reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku zatytułowana "Prawo o notariacie". Jest to zawód zaufania publicznego.