Jak zostać komornikiem sądowym ?

Zawód komornika sądowego wymaga spełnienia wielu warunków oraz posiadania określonych kompetencji. Z tego względu na tę ścieżkę kariery zawodowej dobrze decydować się możliwie jak najszybciej. Jak zostać komornikiem sądowym?

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Komornikiem sądowym może zostać tylko taka osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo,
  • ukończyła 26 lat,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada nieposzlakowaną opinię,
  • nigdy nie była karana,
  • nie jest podejrzana o żadne przestępstwo, również skarbowe,
  • posiada orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia zawodu komornika sądowego.

Jak zostać komornikiem sądowym?

Przede wszystkim należy posiadać tytuł magistra prawa uzyskany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub ukończyć tożsame studia zagraniczne uznawane w Polsce. Oprócz tego trzeba odbyć aplikację komorniczą, do której można przystąpić po zdaniu egzaminu konkursowego. Aplikację odbywa się w wybranej kancelarii komorniczej i jest odpłatna. Po jej ukończeniu należy przystąpić do egzaminu komorniczego, który składa się z części pisemnej oraz ustnej. By rozpocząć własną praktykę zawodową, trzeba wcześniej przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor komorniczy, czyli pełnić rolę komorniczą pod kontrolą profesjonalnego komornika.