Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy pełni rolę działającego przy sądzie rejonowym funkcjonariusza publicznego. Jest to także przedsiębiorca, który swoją kancelarię prowadzi na własny rachunek (zupełnie inaczej niż np. sędziowie czy prokuratorzy, klasyfikowani do tej samej grupy zawodowej).

 

Komornik sądowy dąży dozwolonymi prawnie sposobami do odzyskania z majątku dłużnika odpowiedniej należności dla wierzyciela. Jego zadanie rozpoczyna się w momencie, w którym dłużnik pomimo licznych upomnień w dalszym ciągu nie spłaca zaciągniętych należności. Wszczęcie postępowania komorniczego nie jest obligatoryjne, ma miejsce dopiero w chwili, gdy wierzyciel zgłosi taką potrzebę.

Comments are closed!