Każdy kraj ma swoje kolędy

Wielu Polaków uważa, że muzyka związana ze Świętami Bożego Narodzenia, czyli popularne kolędy i pastorałki to coś charakterystycznego wyłącznie dla naszego kraju. Okazuje się jednak, że ludzie ci są w błędzie. Tak naprawdę każdy kraj, w którym panuje chrześcijaństwo, ma soje własne, tradycyjne kolędy. Ciekawe jest jednak to, że muzyka tego typu jest mocno związana z tradycją muzyczną, jaka panuje w danym kraju. Podczas gdy kolędy polskie nawiązują między innymi do muzyki typowej dla konkretnych regionów, jak Podhale czy Łemkowszczyzna, o tyle kolędy na przykład hiszpańskie przypominają w swoim brzmieniu muzykę flamenco. Często ich wykonaniu towarzyszy także charakterystyczne dla flamenco tupanie lub klaskanie. Oczywiście taka różnorodność sprawia, że prześledzenie tradycyjnych kolęd z wielu krajów może być bardzo pouczające i dać ciekawą wiedzę na temat nie tylko muzyki, ale także całej kultury danego państwa. Na świecie są jednak i takie kolędy, które zyskały miano międzynarodowych. Są to utwory muzyczne wykonywane niemal w każdym kraju i śpiewane w każdym języku. Przykładem takiego utworu może być choćby kolęda „Cicha noc”, która doczekała się swojej wersji w niemal każdym języku europejskim i wielu językach pochodzących spoza Starego Kontynentu, w tym także w tak egzotycznych mowach, jak suahili czy też język chiński.